Uzgodnienia projektu budowlanego wraz z warunkami ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego

Kiedy wymagane jest uzgodnienie?

Dlaczego to nam warto zlecić uzgodnienie projektów?

To korzyść dla projektanta

To oszczędność pieniędzy

Optymalizujemy rozwiązania

Jak to robimy?

Cena już od

2000 zł

Gwarantujemy wykonanie usługi w 21 dni

Wyceń usługę

Krok 1
1
Krok 2
2
Krok 3
3

Rodzaj budynku

ZL – obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej.

ZL I – budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, przykłady: centra handlowe, sklepy, kina, teatry itd.

ZL II – budynki przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, przykłady: szpitale, żłobki, przedszkola, domy opieki społecznej itd.

ZL III – budynki użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II, przykłady: biura, szkoły, banki, apteki, restauracje itd.

ZL IV – budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, przykłady: domy prywatne, bloki mieszkalne.

ZL V – budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II, przykłady: hotele, pensjonaty, akademiki, domy wczasowe itd.

PM – budynek produkcyjno-magazynowy tj. budynki produkcyjne, magazynowe, wiaty, garaże, rozdzielnie elektryczne itd.

Strefa zagrożenia wybuchem: to przestrzeń w obszarze budynku – na przykładu zakładu produkcyjnego – w której występuje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej, czyli mieszanki powietrza lub innego utleniacza z substancjami palnymi w stężeniu mieszczącym się między dolną a górną granicą wybuchowości. W sytuacji wystąpienia zapłonu (np. od iskry elektrycznej powstałej w wyniku zwarcia) dochodzi do gwałtownego spalania substancji rozpylonej w powietrzu i w konsekwencji do wybuchu.

Usługi dodatkowe:

Nie musisz nigdzie wychodzić – wszystko wysyłamy pocztą lub uzgadniamy elektronicznie

 

Finalizacja zapytania:

  • wyceniamy usługę
  • zatwierdzasz wycenę
  • wpłacasz 70%
  • przesyłasz nam swoją koncepcję projektową 
  • tworzymy dla Ciebie opis warunków ochrony przeciwpożarowej
  • przesyłasz gotowy projekt i dopłacasz resztę kwoty
  • odsyłamy Ci uzgodniony projekt
  • jeśli potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu wymagań do projektu – opcja pakietu dla biur projektowych

 

Na bieżąco informujemy Cię o postępie prac!

 

Cena usługi wynosi: 2000 zł
Cena usługi wynosi: 2000 zł
Zapytanie wysłane!

Dziękujemy za skorzystanie z formularza.
Skontaktujemy się w ciągu 24h aby skonsultować z Tobą wycenę usługi!

Poznaj nasz proces

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Cena…

Co zawierają warunki ochrony przeciwpożarowej?

Opracowane przez nas warunki ochrony przeciwpożarowej zawierają wszystkie poniżej wskazane informacje (wymagane przepisami). Jednocześnie dane te są przedmiotem weryfikacji podczas uzgadniania projektu.

Podstawę uzgodnienia stanowią niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od jego przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, warunków technicznych oraz występujących w nim zagrożeń pożarowych, obejmujące:

1

JEŚLI NIE MASZ PEWNOŚCI

Podstawa prawna: